מאמרים ופרסומים

ביום 11/10/2020 התקבלה החלטת ביהמ"ש העליון בדיון נוסף בסוגיה שבנדון  בעניין אורון אחזקות מלונאיות ואח'. הדיון הנוסף נערך בעקבות דחיית ערעור, שהוגש ע"י המערערות להכיר בהכנסה כאמור כהכנסה פטורה בידי החברה המקבלת. המשיב הגיש ערעור שכנגד, שבמכירה עתידית של הנכס המשוערך, יה...

לפני כשבועיים ניתן פס"ד בעניין  טירן (להלן: "המערער"), לפיו מכירת דירת מגורים יחידה נחשבה לעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.

המערער עסק באחזקת בתים פרטיים ודירות יוקרה ובעבר הועסק בחברת בנייה של גיסו. אשת המערער הועסקה כשכירה בבית חולים.

המערער רכש בית פרטי בהרצליה בסך 3.8 מ'...

לפני מספר ימים  ניתן פסק דין בע"מ 18-04-7963 חיון נ' פקיד שומה יחידה ארצית לשומה ( להלן: "המערער"). חיון הואשם בעריכת הימורים אסורים, הלבנת הון והעלמת הכנסות.

 גזר דינו כלל מאסר, קנס של 2 מיליון ₪ וחילוט של 5 מיליון ₪.

בנוסף הוצאה לו שומות שהתבססו על הפרשי ההון בשנים שנב...

מכירת נחלה במושב הנה עסקה מורכבת, שבה נמכרים חלקת מגורים והחלק המשקי. כלומר, המכירה כוללת נכסים פרטיים ועסקיים.

מדובר בעסקה שבה שיעור המיסים והתשלומים השונים עשוי להגיע עד לכמחצית מסכום העסקה, כאשר מדובר בחישובים מורכבים.

המיסים והתשלומים הנם  כדלקמן:

  • דמי הסכמה / דמי...

חשבונית עצמית זו חשבונית שהעוסק מוציא לעצמו. העוסק שמוציא את החשבונית העצמית לעצמו, הוא זה שמדווח על העסקה למנהל מע"מ, הוא זה שמשלם מע"מ על העסקה, והוא זה שגם מקזז את מע"מ התשומות על העסקה.

במישור מס הכנסה מדווח העוסק על הסכום כהוצאה מוכרת.

מטרת הוצאת החשבונית העצמית הינ...

המחלוקת בין הצדדים נבעה מכך שנוצר בעת המימוש הפסד הון, אשר הן הנושה המובטח והן הנאמן חפצו לעשות בו שימוש.

הפסד ההון נבע ממימוש משכנתא לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט, שהיה הנושה המובטח על נכס מקרקעין של האחים הוניגמן, בגינו נוצר הפסד הון.

גורל המחלוקת יוכרע בהתאם לפרשנות של הר...

ביום 6/11/2016 נתקבל פס"ד ע"י כבוד השופט ד"ר אחיקם סטולר מביהמ"ש המחוזי מרכז לגבי החברה שבנדון.

חברת פליינג קרגו בע"מ ( להלן: "החברה") עסקה משנת 1982 ועד שנת 2000 בפעילות שילוח בינלאומי ובלדרות.

מניות החברה הוחזקו ע"י האחים דניאל ואברהם רייק והיא ביקשה להיחשב כחברה משפחת...

המחלוקת בין הצדדים בו"ע פ.א. אריה פרידמן, דני חצב, אילן בן שחר, צפרירה שטרן ואח' (להלן: "העוררים") לבין מנהל מיסוי מקרקעין (להלן: "המשיב") נסבה לגבי האמור בכותרת.

לטענת העוררים, הם  רכשו זכויות בלתי מסוימות במקרקעין והתארגנו על פי הסכמי שיתוף להקמת בתי מגורים ללא כל גור...

לאחרונה נדונה הסוגיה בעניין בן ציון ואירג' סעדטמנד (להלן: "המערערים") ע"י ביהמ"ש העליון. הנכס העיקרי של החברה היה מקרקעין שהוערכו בסכום של 19.5 מיליון ₪. כתוצאה מהערכת המקרקעין נרשמו בדוחות החברה רווחי שערוך בסך כ-14.3 מיליון ₪. החברה חילקה דיבידנד בסך 12.6 מיליון ₪, ש...

לאחרונה נדון ערעור מס בעניין בן אנוש (להלן: "המערער"), שבו המחלוקת בין הצדדים הייתה האם הפיצוי שקיבל המערער הוא  פיצוי בגין עוגמת נפש והאם פיצוי כאמור פטור ממס.

בפסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה (להלן: "ביה"ד") שניתן לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, נרשם כי נפסקו למערער 740...

Please reload

© 2020 by Victor May-Paz.