תחומי עיסוק

דיני עבודה

המשרד מייצג עובדים ומעבידים בבתי הדין לעבודה בערכאות השונות בכל הקשור בדיני עבודה, כגון: פיטורין והתפטרות, שעות עבודה ומנוחה, תשלום שכר עבודה והלנה, סיום יחסי עובד מעביד, הפרשה לפנסיה, חילופי מעסיקים, עריכת שימוע לפני פיטורין, הרעת תנאי עבודה, חופש העיסוק וסודות מסחריים, עובדים זרים ועוד. המשרד עוסק גם בעריכת הסכמי עבודה.כמו כן, עוסק המשרד בחישובים מורכבים של תביעות שכר, המבוססים על גילומי רכיבי שכר שונים, שכר המורכב בחלקו מרווחי המעסיק ועוד. המשרד מטפל בשלל זכויות העובדים, לרבות פיצויי פיטורין, דמי הודעה מוקדמת, דמי מחלה,דמי חופשה, דמי הבראה והוצאות נסיעה, פיטורין שלא כדין, תחולת הסכמים קיבוציים ועוד.

בנקאות, שוק ההון וקופות גמל

לאור ניסיונו העשיר של ויקטור מי-פז במערכת הבנקאית, המשרד מייצג לקוחות בתביעות כנגד בנקים באופן מיטבי, בהתבסס על בדיקת אופן ניהול חשבון הבנק, הכולל בדיקת תנאי האשראי ושיעורי הריבית שנגבו, בחינת הפעילות בתחום ניירות הערך וההשקעות האחרות ועוד.כמו כן, המשרד מתמחה בהסכמי פשרות בין הלקוחות לבנקים.

דיני תאגידים

יעוץ בבחירת אופן ההתאגדות המועדף בהקמת עסקים וטיפול בהסכמי ההתאגדות השונים , תוך ידוע הבעלים לחשיפות והסיכונים השונים, בכדי שהלקוח יפיק את המיטב מאופן ההתאגדות בפעילותו העסקית, תוך התחשבות בהיבטי המיסוי.

הקמה ופירוק חברות או שותפויות, מכירת מניות או נכסים. עריכת הסכמי מייסדים ומסמכים אחרים ודיווח לרשות התאגידים, ייעוץ משפטי שוטף לעסקים, שיקום והבראת חברות, באמצעות יעוץ בביצוע מהלכים עסקיים לשם חיסכון והפחתת עלויות, פירוקים וכינוסי נכסים.

יעוץ וליווי משפטי וניהול משא ומתן בעסקות השונות מראשיתן ולכל אורך הדרך, החל משלב גיבוש התוכנית העסקית, דרך ניהול משא ומתן, עריכת חוזים והסכמי התקשרות תוך ראייה עסקית רחבה , בהתייחס להיבטים מסחריים- עסקיים ומיסויים. ייצוג בבתי המשפט בסכסוכים בין בעלי מניות, שותפים או במחלוקות עסקיות אחרות.

גישור ובוררות

המשרד פועל כמגשר ובורר במחלוקות כלכליות ועסקיות. לאור הראייה העסקית הרחבה של ויקטור מי–פז ובמטרה להגיע לפיתרון מהיר וזול יותר עבור הצדדים היריבים המצויים במחלוקת, תוך ראיית האינטרסים של שני הצדדים ומתוך הבנה, שבעלי עסקים מעדיפים לסיים את הסכסוך ביניהם בפשרה, בכדי להמשיך בפעילותם העסקית.

דיני מיסים

המשרד מעניק שירותי יעוץ ותכנון מס בהיבט האזרחי  לתאגידים וליחידים במגוון סוגי המס לתושבי ישראל ולתושבי חוץ, לרבות מס הכנסה, מיסוי בינלאומי, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, ניהול הליך גילוי מרצון ועוד. ייעוץ שוטף, ייצוג בפני רשות המיסים, ועדות ערר ובתי משפט, מתן חוות דעת משפטית ו/או מקצועית בענייני מיסים, תכנוני מס , הגשת בקשות להחלטות מקדמיות לכשנדרש, דיונים עם פקידי השומה לשם קבלת החלטות מיסוי (פרה רולינג). במקרים של מחלוקות עם רשות המיסים, ניהול הליכי השגה בפני פקידי השומה וועדות ערר והגשת ערעורים בענייני מיסים לבתי המשפט. 

הגשת בקשות גילוי מרצון ועוד. הטיפול במס הכנסה, כולל טיפול במיסוי הכנסות פירותיות ובמס רווחי הון. מיסוי חברות ויחידים, לרבות מיסוי בעלי שליטה. שינוי מבנה ומיזוג, קיזוז 

הפסדים, פסילת ספרים ושומות לפי מיטב השפיטה. בחינת חבות המס לאור בחינת תושבות הנישום לעניין מס הכנסה. ניהול הליך גילוי מרצון, מיסוי משיכות בעלים ועוד. הטיפול במיסוי מקרקעין, כולל תכנון מס, פריסת שבח מקרקעין, מיסוי דירת מגורים, מיסוי מתנות לקרובים, מיסוי עסקאות נטו, מיסוי עסקאות קומבינציה ועוד. הטיפול במע"מ כולל בחינת החבות במע"מ, עסקת אקראי, מע"מ בשיער אפס או פטור ממע"מ, חשבוניות פיקטיביות ועוד. 

פעילות המשרד בתחומי המיסוי מיועדת לשם צמצום אי הודאות לגבי סכומי המס הצפויים וכן בכדי לחסוך בתשלומי המס.