פוסטים אחרונים

חילוט כספי עבירה ביחס להחזר כספי גניבה לעניין מס הכנסה.

לפני מספר ימים ניתן פסק דין בע"מ 18-04-7963 חיון נ' פקיד שומה יחידה ארצית לשומה ( להלן: "המערער"). חיון הואשם בעריכת הימורים אסורים, הלבנת הון והעלמת הכנסות.

גזר דינו כלל מאסר, קנס של 2 מיליון ₪ וחילוט של 5 מיליון ₪.

בנוסף הוצאה לו שומות שהתבססו על הפרשי ההון בשנים שנבדקו בס"כ של 7 מיליון ₪.

המערער טען כי הסכום שחולט ממנו אינו קנס והוא נלקח ממנו ולכן הטלת מס לגבי סכום זה פוגעת בו באופן לא מידתי. הוא ביקש לא להתייחס לסכום החילוט כהכנסה, או להתיר לו לנכות את הסכום כהוצאה.

פקיד השומה טען כי אמנם החילוט אינו עונש, אך הוא מהווה גורם הרתעתי ואם הערעור יתקבל תהפוך המדינה לשותפה לאמצעי הענישה.

השופט הרי קירש קיבל את הערעור, מאחר שתוצאה אחרת תגרום לגביית יתר של מיסים ולעיוות כלכלי. כאשר הותר להכיר בחילוט בשנה בה שולם, תוך האפשרות לקזזו מאותו מועד ואילך. ההוצאה או ההפסד לא ישמשו להפחתת הכנסה אחרת, שאף היא הושגה אגב ביצוע עבירה, שמא יווצר חיסוי מס לפעילות עבריינית עתידית.

יצוין, כי גם בעניין הירשזון ודמארי, הותר לשניהם להכיר בהחזר הסכומים שנגנבו על ידם, כהוצאה באותה שנה, שבה הושבו הכספים על ידם וניתנה האפשרות לקזזם מהכנסתם מאותו מועד ואילך.