פוסטים אחרונים

גילוי מרצון הוראת שעה

משרדנו מטפל בבקשות לגילוי מרצון, הודות לידע והניסיון שצברנו, לרבות במיסוי פעילות פיננסית, ביכולתנו לתרום לניהול ההליך באופן מקצועי ולסייע לנישומים בחיסכון במס.

ההליך נועד לעודד נישומים ישראלים שביצעו עבירות מס, לחשוף הון והכנסות לא מדווחים ולשלם את המיסים הנובעים מהם, בכדי להימנע מהליכים פליליים, הן לגבי עבירות מס והן לגבי עבירות הלבנת הון. מרבית נכסי והכנסות הנישומים, שלא דווחו לרשות המיסים מוחזקים בבנקים ובבתי השקעות בחו"ל. מומלץ להיוועץ בעו"ד הבקיא בדיני המס ולא במייצג אחר, בגלל החיסיון המוחלט שיש לעורך הדין. כמו כן כדאי שהמייצג יהיה בקיא בפעילות פיננסית ובאופן מיסוייה.

הוראת השעה מיום 17/12/2017 לגבי נוהל גילוי מרצון חלה עד ליום 31/12/2019, למעט לגבי בקשות אנונימיות שהנוהל לגביהן יפוג ביום 31/12/2018.

משרדנו מעדיף להגיש בקשות במסלול האנונימי ורק לאחר ניהול משא ומתן עם רשות המיסים לגבי חבות המס וקבלת הסכמת הנישום לחבות המס, לחשוף את פרטי הנישום, במטרה להגיע למיסוי מיטבי עבורו.

לאור פניות יזומות של רשות המיסים לנישומים ולאור מגמת שיתופי הפעולה בין מדינות לחשיפת פרטי נישומים, מומלץ לשקול בחיוב להיענות להצעת הגילוי מרצון.