פוסטים אחרונים

מתי מכירת פירות וירקות מחויבת במע"מ?

לאחרונה ניתן פס"ד בעניין סלסלות יום טוב, שדן בסוגיה. השאלה שבמחלוקת בין הצדדים היא: האם מכירת פירות וירקות במארזים מעוצבים חייבת במע"מ מלא, או בשיעור אפס.

המערערת מכרה מארזים של פירות, שחלקם שלמים ושטופים וחלקם חתוכים, בצירוף פירות יבשים, יין דבש ועוד. המארזים נמכרו בחנות והן באמצעות אתר האינטרנט של החנות.

לטענת המערערת בגין המוצרים הנלווים לפירות נגבה מע"מ מלא.

המערערת מוכרת את מארזי הפירות במחיר יקר ממחירי הפירות המצויים בהם.

השאלה האם הארזים הללו כוללים פירות שנעשה בהם עיבוד.

בסעיף 30(א)(13) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן": "החוק") נאמר :

"30(א) אלה עסקאות שהמס עליהן יהיה בשיעור אפס:

... (13) מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר [ראה התוספת לתקנות מע"מ],

שלא נעשה בהם כל עיבוד; לענין זה לא יראו כעיבוד ניקוי, בירור, אריזה, הבחלה,

החסנה וקירור;"

בעניין אלעזר יצחק ובניו נקבע כי רשימת פעולות שנכללות כעיבוד המופיעות בסעיף 30(א)(13) לחוק הנה רשימה סגורה ולכן מן הלאו עולה ההן. כלומר, פעולות שאינן נכללות בסעיף, כמו חיתוך, קילוף ועיצוב תיחשבנה לעיבוד. באותו מקרה פעולת קילוף תפ"א והלבנתם נחשבה לפעולת עיבוד ולכן הם נמכרו במחיר יקר יותר.

במקרה דנן, פעולות החיתוך והקילוף משנות את צורת הפרי ומקצרות את אורך חיי המדף שלו. המערערת הביאה לדוגמא, כי חיתוך אבטיח ודלעת ומכירתם כאמור בהחלטת מיסוי 7784/16 לא נחשבו לעיבוד, אך הובהר כי במקרים אלו הוחרג העניין מעיבוד בגלל גודלם הפיזי ולכן נהוג לקנותם שלא בשלמותם. מה שאינו מתקיים במקרה דנן.

לטעמו של ביהמ"ש יש לתת משקל משמעותי לפעולת הכנת המארזים הנאים והדקורטיביים, שמשמשים כשי, או לשם אירוח, שכוללת ליקוט, שטיפה, קילוף וחיתוך חלק מהפירות וסידורם ואריזתם במארז חגיגי ומעוצב.

המארזים נרכשים לאירועים מיוחדים ואינם מיועדים לצריכה עצמית ולשימוש יומיומי. לכן מחירם יקר מסכום מחירי הפירות והירקות הנמכרים בנפרד ושלא כחלק מהמארזים. כלומר, הלקוחות משלמים בגין השירות- העיבוד. לכן, אין מדובר עוד במכירת פירות, כי אם במוצר אחר, בעל ערך מוסף משמעותי. לכן ניתן להתייחס גם להכנת המארזים כעסקת מתן שירות ביחס לפירות. שירות זה יחויב במס, מאחר שמדובר בפ0ולות המביאות לשינוי מהותי באופי המוצר, בדומה להכנת סלט פירות, או סלט ירקות , שגם בהם קיים אלמנט של מתן שירות, מאחר שגם במקרים אלו מדובר בעיבוד.

כך הדבר גם לגבי מארזי ירקות שנמכרים ע"י המערערת.

ביהמ"ש לא התייחס למגשים הכוללים פרי אחד מקולף או חתוך הנמכר בשווקים כנזכר בהוראת הפרשנות 6/2015.שנותנת פרשנות סובייקטיבית ומרחיבה יותר של רשות המיסים למושג עיבוד.