פוסטים אחרונים

גילוי מרצון 2017

הליך גילוי מרצון נועד לעודד נישומים ישראלים שביצעו עבירות מס, לחשוף הון והכנסות לא מדווחים ולשלם את המיסים הנובעים מהם, בכדי להימנע מהליכים פליליים, הן לגבי עבירות מס והן לגבי עבירות הלבנת הון.

מרבית נכסי והכנסות הנישומים, שלא דווחו לרשות המיסים מוחזקים בבנקים ובבתי השקעות בחו"ל.

מומלץ להיוועץ בעו"ד הבקיא בדיני המס ולא במייצג אחר, בגלל החיסיון המוחלט שיש לעורך הדין. כמו כן כדאי שהמייצג יהיה בקיא בפעילות פיננסית ובאופן מיסוייה.

משרדנו מטפל בבקשות לגילוי מרצון, הודות לידע והניסיון שצברנו, לרבות במיסוי פעילות פיננסית, ביכולתנו לתרום לניהול ההליך באופן מקצועי ולסייע לנישומים בחיסכון במס.

הוראת השעה מיום 17/12/2017 לגבי נוהל גילוי מרצון חלה עד ליום 31/12/2019, למעט לגבי בקשות אנונימיות שהנוהל לגביהן יפוג ביום 31/12/2018.

  • נוהל גילוי מרצון.

  • גילוי מרצון הוראת שעה.

  • גילוי מרצון אנונימי.

  • גילוי מרצון חשבון בנק בחו"ל.

קיימים שלושה מסלולים להגשת בקשות לגילוי מרצון: מסלול רגיל, אנונימי ומקוצר.

משרדנו מעדיף להגיש בקשות במסלול האנונימי ורק לאחר ניהול משא ומתן עם רשות המיסים לגבי חבות המס והסכמת הנישום, לחשוף את פרטי הנישום, במטרה להגיע למיסוי מיטבי עבורו.

לאחר סיום ההליך משלם הנישום את סכום המס, שהוסכם בינו לבין רשות המיסים בצירוף ריבית והצמדה.

סוגית מיסוי הקרן מהווה מחלוקת משמעותית עם רשות המיסים, בה אנו מטפלים בכל הליך באופן מיטבי עבור הלקוח, כדי שישלם שיעורי מס נמוכים ככל שניתן.

רשות המיסים מנסה להרחיב את אוכלוסיית חייבי המס באמצעות משלוח דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופסי 5329) לנישומים. משלוח הטפסים נעשה עפ"י מספר פרמטרים לאיתור נישומים "חשודים".

כיום קיימת מגמה לשיתופי פעולה בין מדינות, לחשיפת פרטי נישומים, חשבונות בנקים ועוד, באמצעות שינויי חקיקה, אמנות והסכמים הדדיים לחילופי מידע, לשם מניעת התחמקות ממס. לאור שיתופי הפעולה הללו, מומלץ לשקול בחיוב להיענות להצעת הגילוי מרצון.

פגישה ראשונית במשרדנו בעניין ניהול הליך הגילוי מרצון לא תחויב בתשלום.

ניתן לראות פרטים נוספים לגבי ניהול ההליך באתר המשרד