פוסטים אחרונים

הגברת המאבק בהעלמות מיסים

בעולם

המאבק העולמי בהעלמות מיסים קיבל תאוצה בזמן האחרון, תוך שיתוף פעולה בין מדינות שונות, בכדי שלא ינוצלו הברחות כספים בין מדינות ו/או תכנוני מס אגרסיביים בעניין תושבות הנישומים לעניין המיסים, כמו למשל הגברת נטל המס על פעילותן של חברות רב לאומיות, כמו גוגל, אפל ועוד.

קיימים חילופי מידע בין ישראל לארה"ב וכן למדינות אירופה.

לאור שיתופי הפעולה בין מדינות ובנקים ברחבי העולם, שנובעים משינויי חקיקה ואמנות בין המדינות, העולם צועד לכיוון של שיתוף במידע, לשם מניעת התחמקות ממס. חומות הסודיות הבנקאית הולכות ונופלות ושיתוף הפעולה בין הממשלות לחילופי מידע הדדיים הולך ומתגבר, דומה כי טבעת האכיפה הולכת ומתהדקת סביב מחזיקי חשבונות בנק לא מדווחים.

רשות המיסים יכולה גם כיום להשיג מידע אודות נישומים תושבי מדינות עמם חתמה ישראל על אמנה למניעת כפל מס, מכוח סעיפים העוסקים בחילוף מידע הנכללים באמנות. החלפת מידע היא חלק ממגמה כלל עולמית אשר צברה תאוצה בשנים האחרונות, ותהפוך להיות עובדה מוגמרת בשנים הקרובות.

תיקוני חקיקה מתוכננים יאפשרו למדינת ישראל לקבל ולהחליף מידע אודות ישראלים בעלי חשבונות בנק מחוץ לישראל באופן אוטומטי. וזאת בנוסף למאמצים מודיעיניים ומעקב אחר פרסומים שונים ועוד. כלומר הסיכון באי דיווח על כספים המוחזקים בבנקים בחו"ל הולך וגדל.

בארץ

בחודש אוקטובר 2016 נכנס לתוקף תיקון מספר 14 לחוק איסור הלבנת הון.

התיקון נועד להגברת המלחמה בהון השחור, באמצעות הכרה בעבירות מס מסוימות כעבירות מקור, לפי חוק איסור הלבנת הון ובכך להגביר את הסנקציות המוטלות על עבירות מס למאסר ממושך, חילוט רכוש והעברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המיסים.

הוטלה אחריות גם אם העבירה נעברה בידי אדם שאינו החייב במס, כלומר: גם כאשר העבירה נעברה ע"י המייצגים והמסייעים, שהם רואי החשבון, עורכי הדין ויועצי המס.

מידי מספר ימים מפורסמת פרשיית העלמת מס חדשה, כאשר הפרסומים הן בד"כ על העלמות מיסים בהיקפים של עשות מיליונים, או העלמות מיסים שבוצעו על ידי ידוענים, למשל אייל גולן, בר רפאלי, קובי פרץ, ענבל אור ומשה פרץ.

אין ספק שהפרסומים נועדו בין היתר להרתיע אחרים.

רשות המיסים מנסה להרחיב את אוכלוסיית חייבי המס, במסגרת המלחמה ב"הון השחור" נשלחו ע"י רשות המיסים מכתבים לכמאה אלף נישומים, הכוללים בקשה למילוי טופס 5329 (דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה), כאשר המכתבים מוענו למספר סוגי אוכלוסיות, בזה בעליהן של מספר דירות, אנשים ששהו בחו"ל למעלה מתשעים ימים בשנה, שכירים שהועסקו במספר מקומות עבודה ולא דיווחו על כך, בעלי חשבונות בנק, שבוצעו בהם פעולות חריגות וכן אנשים שהלשינו עליהם, כי לא דיווחו לרשות המיסים על מלוא הכנסותיהם. המכתבים נשלחו בתקופת הוראת השעה לגבי הליך גילוי מרצון.

רבים מאלו שלא הגיבו לקבלת הטופס הנ"ל, זומנו לחקירה וכנגד חלקם נפתחו תיקים פליליים.

תחום השכרת דירות המגורים עלה לאחרונה לכותרות, בעקבות העלמת הכנסות ע"י חלק ממשכירי הדירות, שלהם הכנסות לא מבוטלות משכר דירה ממספר דירות מגורים, עקב הגברת האכיפה של רשות המיסים, בין היתר בכדי לאתר הון בלתי מוסבר, ששימש את משכיר הדירות לשם רכישת הדירות. בחלק מהמקרים שנתפסו הנישומים שהעלימו את ההכנסות משכר דירה, שולמו המיסים בהתאם להחלטת ועדת הכופר. במקרים אחרים שבהם היקף ההכנסות הלא מדווחות ו/או מספר הדירות .היו ההיקף משמעותי, נפתחו לנישומים תיקים פליליים וכן המקרים תוארו היטב בתקשורת, בין היתר כדי לגרום להרתעה.

עיננו הרואות, כי תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון הטיל סנקציות חמורות מחוק הלבנת הון על עברות מס, אף בסכומים לא גבוהים, אין ספק שהסנקציות מרתיעות למדיי, לעומת המצב הנוכחי ואף כאשר העבירה נעברה ע"י מי שאינו האדם החייב במס.

גילוי מרצון

לאור האמור לעיל, מומלץ לכל מי שלא דיווח על כל נכסיו והכנסותיו לפנות בהקדם להליך גילוי מרצון שהנו בתוקף עד סוף שנת 2016.

אין ספק שלאור המגמה הבינלאומית בשיתופי מידע הדדיים בין המדינות, יש מקום לשקול בחיוב להיענות להצעת הגילוי מרצון , שפורסמה לאחרונה ע"י רשות המיסים.

מומלץ לשכור את שירותיו של איש מקצוע אשר בקי בנבכי דיני המס בישראל.

מאחר שבמסגרת ההליך מועבר מידע רגיש ביותר, במיוחד בהליך האנונימי, עדיף שההליך יבוצע באמצעות עורך דין, מאחר שהחיסיון בין עו"ד ללקוחו הוא חיסיון מוחלט לגבי כל הידיעות, האמירות והמסמכים שהוחלפו ביניהם במסגרת ההליך, בעוד שהאינפורמציה המועברת בין הלקוח למייצגים אחרים, כמו רו"ח ויועצי מס אינו חסוי והרשות יכולה לקבלו מהם.

לסיכום, מי שמחזיק נכסים (פיננסים או ריאליים) בישראל ובחו"ל, ולא השכיל לדווח עליהם במועד, וכן הכנסות שלא דווחו על ידו, יוכל לדווח עליהם במסגרת נוהל לגילוי מרצון ,ובכך להימנע מתביעות פליליות וכן יוכל להינות מהקלה במישור האזרחי. במיוחד לאור האצת מדיניות החלפת המידע בין המדינות לאחרונה המגדילות את הסיכון לחשיפת אותם נכסים והכנסות ויפה שעה אחת קודם.