פוסטים אחרונים

מסמכים פיקטיביים

מונדר בדיר, אחיו ובעלת חברת הדלק תזקיקים מייס עתאמנה הורשעו בעבירות מס בהיקף של כ-240 מיליון ₪, שמתוכם גרפו לכיסם במירמה לפחות 22 מיליון ₪.

השופטת ניצה מימון שעשוע מבימ"ש השלום בפ"ת, ציינה בגזר הדין, כי מדובר בפרשה חמורה של הונאת רשויות החוק בישראל, הן של רשות המיסים והן של ביהמ"ש המחוזי, ע"י יצירת מסמכים פיקטיביים והגשת תצהירים כוזבים, נגזלו עשרות מיליוני ₪ מהקופה הציבורית.

מונדר בדיר, ששימש כמנהל חברת תזקיקים, הורשע בניכוי חשבוניות פיקטיביות בסכום של 124 מיליון ₪, בגין דלקים שלכאורה נרכשו ע"י החברה, ובכך גזל מקופת המדינה במרמה בלמעלה מ- 22 מיליון ₪.

כתוצאה מרישום החשבוניות הפיקטיביות, נוצר עודף מלאי המעורר חשד וכדי לאזנו, הוזנו בספרי החברה תעודות משלוח ידניות פיקטיביות, שהעידו לכאורה על אספקת סחורה לחברת דבי אנרגיה, בסכום של כ- 113 מיליון ₪, שלא התרחשה בפועל.

לאחר מכן הגישה תזקיקים בקשה לפירוק חברת דבי לביהמ"ש, בטענה שדבי לא פרעה את חובותיה לתזקיקים, עבור הרכישות המזויפות ולכן היא חדלת פירעון.

דבי ומנהליה שיתפו פעולה בקנוניה האמורה.

לאחר שביהמ"ש אישר את פירוק חברת דבי, הנפיקו האחים בדיר ובעלת חברת תזקיקים חשבוניות זיכוי בגין תעודות המשלוח המזויפות, כדי להכיר בחובה של דבי כחוב אבוד, בכדי לקזז את המע"מ בגינו, אך רשות המיסים לא הכירה בכך לבסוף.

7 שנות מאסר בפועל נגזרו על מונדר בדיר, מאסר על תנאי וקנס של מיליון ₪.

על האח נגזרה שנה אחת מאסר בפועל ו-50 אלף ₪ קנס ועל בעלת החברה נגזרו 6 חודשי מאסר על תנאי וקנס של 8 אלפים ₪.

מנכסי החברה חולט סכום של 2.8 מיליון ₪ ובוצעו עיקולים על חשבונות הבנק שלה.