פוסטים אחרונים

אי דיווח על מלוא ההכנסות מביטוח ע"י חברות מקבוצת שלמה

חברות בקבוצת שלמה, העוסקת בתחום השכרה, ליסינג ושירותים נוספים לכלי רכב, חשודות כי העבירו לחברות ביטוח בקבוצה, סכומים נמוכים מהסכומים שנגבו מהלקוחות וכן לא דיווחו על הסכומים הללו כהכנסה חייבת במע"מ

יו"ר הקבוצה אסי שמלצר, המנ"ל וחשוד שלישי נעצרו ושוחררו בערבות,בחשד לביצוע עבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני ₪, כתוצאה מאי דיווח על ההכנסות הללו כחייבות במע"מ. מחקירת יחידת החקירות של המכס ומע"מ ירושלים, עולה חשד כי חברות בקבוצת שלמה לא דווחו למע"מ הנם ההפרש בין הסכומים שנתקבלו מהלקוחות לבין הסכומים ששולמו לחברות הביטוח. מקבוצת שלמה.

כמו כן צוין, כי נרשם בחשבוניות המס שהוצאו, כי ההכנסה האמורה אינה חייבת במע"מ.