פוסטים אחרונים

סיווג ההכנסה כרווח הון או הכנסה פירותית

ביום 10/1/2016 נתקבלה החלטה ע"י כבוד השופט ה' קירש מביהמ"ש המחוזי בת"א, בעניין אבי בן דוד נ' פ"ש ת"א 3 – ע"מ 49967-12-13.

המערער החל לפתח בשנת 2009 מערכת תוכנה המיועדת לביצוע פעולות מסחר בשוק ההון , באמצעות אלגוריתם ממוחשב, הפועל ללא התערבות אדם וללא הפעלת שיקול דעת. לקראת סופה של אותה שנה מכר המערער 40% מזכויותיו לאדם בשם כספי ולאחר מכן מכר לו 4.4% נוספים מזכויותיו.

לאחר מכן הועברו זכויותיהם של אבי וכספי באותו יחס לחברה אחרת בשליטתם בפטור ממס לפי סעיף 104 לפקודת מס הכנסה (להלן – "הפקודה").

המערער הקים בשנת 1989 את חברת אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מ ( להלן – "אביב"), שפתחה מערכת ERP , שהנה מערכת מידע שמשמשת לעיבוד וניהול נתונים של כלל מערכות המידע המצויות בארגון.

אביב נחשבה לאחת המובילות בתחום ה-ERP בישראל. המערער שימש כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל אביב מאז הקמתה.

המערכת פותחה ע"י המערער באופן אישי, ללא קשר לתחומי פעילותה של אביב וללא שהיה למערער ניסיון עסקי במסחר בניירות ערך בשוק ההון.

בטרם הוקמה אביב, עבד המערער מספר שנים כשכיר, כמתכנת מחשבים ומפתח תוכנה.

המערער דיווח על הכנסתו ממכירת 40% מזכויותיו כהכנסה הונית, שחיית במס בשיעור 20% באותו מועד, בעוד שהמשיב סבר שיש למסות את המכירה כהכנסה פירותית, שיש למסותה לפי סעיף 2(1) או סעיף 2(9) לפקודה, כלומר, כהכנסה מעסק או עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, שיש למסותה במס שולי , או ממכירת פטנט וזכות יוצרים.

מוקד המחלוקת בין הצדדים הנה עניין סיווג ההכנסה ועליה נסוב הערעור.

נקבע כי אין מניעה שבעל עסק ייצר מוצר שלא יחשב כמלאי, כי אם כרכוש קבוע, כל עוד אותו מוצר שיוצר משמש בידי בעל העסק להפקת הכנסות והוא יימכר מאוחר יותר ולכן יש למסותו כרווח הון , בניגוד לגישת פקיד השומה שהמוצר יוצר למלאי, ולכן לדעתו יש למסותו כהכנסה פירותית.

וזאת מאחר שמכירת הזכויות נועדה לצרף את כספי כשותף למיזם ולהמשך פיתוח המערכת, לשם כיסוי עלויות הפיתוח של המערכת ולכן היא פעולה במישור ההוני.

ההכנסה לא נבעה ממכירת מלאי עסקי, היא לא הופקה במהלך עיסוק במשלח יד ולא נצמחה בעסקה בעלת אופי מסחרי, אופי ההכנסה היה הוני, וזאת בשל העובדה, שהיא נבעה ממכירת זכויות בנכס, אשר שימש ו/או ישמש את המערער בייצור הכנסות.

מאחר שההכנסה הנה במישור ההוני, הנגזר מהעובדה שהקניין הרוחני הספיק לשמש כרכוש קבוע, לא יחולו על ההכנסה הוראות 2(9) לפקודה.