פוסטים אחרונים

ניכוי מס תשומות לפי חוק מע"מ

ביום 26/1/22 ניתנה החלטה ע"י כבוד השופטת י' סרוסי בערעור שהגישו ב.ג. הנדסה ובניה וחברת מאיר ברזידה (להלן: "המערערות") נ' מנהל מע"מ ת"א ( להלן: "המשיב").

המחלוקת בין המערערות למשיב הנה בעניין תקינות החשבוניות שהוצאו למערערות והאם ניתן לנכות מס תשומות בגינן.

המערערות טוענות כי הן קיבלו שירות ממנפיקי החשבוניות ולא ניסו להונות את רשות המיסים, אין פגם בהתקשרות מול קבלני המשנה והחשבוניות שיקפו עסקאות אמיתיות בין הצדדים לעסקה.

לעומתן, טוען המשיב כי החשבוניות לא הוצאו בהתאם לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ( להלן: "החוק"). החשבוניות אינן מייצגות את הצדדים לעסקה ואת השירותים שניתנו בפועל. החשבוניות הוצאו ע"י מי שאינו מורשה לכך ואינו יכול לספק את השירותים שניתנו וכן הן אינן מפורטות דיין ולכן המערערות לא זכאיות לנכות את מס התשומות הכלול בהן.

השופטת ציינה כי לפי סעיף 38 לחוק, "עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין", כלומר, החשבונית תוצא ע"י מי שזכאי להוציאה ועי פרטי העסקה יהיו נכונים וכן הסכומים וזהות הצדדים לעסקה. כלומר העסקה אמורה לשקף עסקה אמיתית מבחינה אובייקטיבית, כאשר קיים החריג הסובייקטיבי והוא כאשר העוסק שניכה את מס התשומות, נקט בכל הצעדים הסבירים, לוודא כי החשבונית הוצאה כדין ע"י מי שזכאי להוציאה.

לטענת המשיב, מאחר שקיים פס"ד המרשיע את המעורבים בפרשה, מוטל נטל השכנוע על המערערות, לשכנע את ביהמ"ש כי החשבוניות מבוססות על עסקאות אמיתיות, מאחר שהרשעה בהוצאת חשבוניות פיקטיביות, מכבידה על נטל השכנוע שמוטל על המערערות.

המערערות לא הציגו ראיות ברורות ומשכנעות בדבר אמיתות העסקאות.

אך מאחר שהמשיב ביסס את שומתו על חשבוניות שנזכרו בכתב האישום ובסתירות שעלו מגרסת המערערות, מבלי לעיין בהודעות שמסרו הנחקרים והנאשמים, הנטל המוטל על המערערות אינו כבד ודי בהעמדת גרסה מספקת להשתלשלות האירועים והוצאת החשבוניות, הן לגבי החשבוניות שהופיעו בכתב האישום ובהכרעת הדין. וקל בחומר בחשבוניות שלא הופיעו בהם.

המערערות העידו כי השירותים שנרשמו בחשבוניות הוענקו להן והמס הרשום בהן שולם.

מאחר שדבריהן לא נסתרו, למרות הפגמים שנפלו בהסכמים ובמסמכים, אין בכך כדי ללמד שהחשבוניות לא משקפות את השירותים שניתנו בפועל והתמורה ששולמה בגינם. בנוסף לא נטען כי הספקיות לא היו זכאיות להוצאת חשבוניות מס וכי לא שולם מס עסקאות בגינן ולכן החשבוניות הוצאו כדין.

לסיכום הערעור התקבל לגבי החשבוניות שהוצאו למערערות ע"י אחד הספקים ונדחה לגבי האחרים.